O iniciatíve

Lokca budúcnosti
je skupina aktívnych Lokčanov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť obce.

Aj my chceme čistú a slušnú obec, v ktorej je radosť žiť, pracovať, tráviť voľný čas alebo zažiť úžasné veci ako turista, cyklista, bežkár alebo bežný chodec pri prechádzke po obci s rodinou. Nechceme, aby sme stagnovali, ale chceme prispieť k rozvoju našej obce, tak aby sa nám v nej všetkým žilo lepšie.

Lokca a jej obyvatelia majú určite v mnohých veciach na viac!

Čo sme realizovali v roku 2018
– vyčistili a natreli sme zábradlie na moste pri Urbárskom dome pre Lesy SR
– natreli sme lavičky v „oddychovej zóne“ pri sútoku Bielej Orave a Hruštínky a pravidelne sme tento priestor upratovali. Iniciovali sme umiestnenie koša na odpad pri lavičke
– mladým lokčianskym parkouristom sme pomohli vybudovať malé provizórne tréningové ihrisko
– zakúpili a pri zdravotnom stredisku sme osadili „knižnú búdku“
– na Lokčianskom kotlíku sme spoluorganizovali diskusiu „ORAVA za slušné Slovensko – Odkaz Jána a Martiny“

Čo sme realizovali v roku 2019
– zorganizovali sme  1. benefičný koncert „Pomáhame v Lokci“
– na Lokčianskom kotlíku sme spoluorganizovali diskusiu „30 rokov po…“

 

Aktivity 2018
Diskusia na Lokčianskom kotlíku 2018
Diskusia na Lokčianskom kotlíku 2019
Benefičný koncert 2019